O nás
 

10. srpna 2010 bylo na Ministerstvu vnitra zaregistrováno nové občanské sdružení s názvem Kopretinka, o.s.. Členy sdružení jsou lidé, kteří mají zájem o zkvalitnění života v naší obci.

Chtěli bychom vás informovat o našich plánech a záměrech, prostě o tom, čím se budeme zabývat. Chceme zpříjemnit našim i Vašim dětem život v naší obci. Organizovat aktivity pro rodiny s dětmi, organizování zájmových akcí pro děti předškolního i školního věku, organizování kulturních a společenských akcí, vytváření podmínek pro aktivní a smysluplné trávení volného času dětí a mládeže, a to organizovaně i neorganizovaně, působení na názor dospělých o důležitosti pohybu v otázce vývoje jejich dětí, zvyšování dostupnosti pohybových aktivit, zajišťování pestré nabídky zájmových činností pro všechny věkové kategorie, získávání finančních prostředků prostřednictvím sponzorů, dobrovolných dárců, státních fondů, evropských fondů, nadací, členských příspěvků, sbírek, vlastní činnosti i jiným způsobem, tak aby organizované projekty byly kvalitní z hlediska materiálního zabezpečení a zároveň nebyly pro jejich účastníky z důvodu finanční náročnosti nedostupné.

Chtěli bychom, aby se děti více zapojily do dění v obci. Jednak tím, že budou pomáhat při úpravách okolí a také tím, že budou vystupovat na různých kulturních akcích. Aby vše, co budeme dělat bylo co nejkvalitnější, chceme spolupracovat s mateřinkou, školou, rybáři, myslivci, hasiči, fotbalisty - zkrátka se všemi, kteří mají zájem o lepší soužití v našem městečku.

Vzhledem k tomu, že jsme nezisková organizace spoléháme především na obecní zastupitele, kteří si jistě uvědomují, jak je důležitá mimoškolní práce s dětmi a jak je důležité vytvořit optimální podmínky mladým lidem, aby se jim v městečku líbilo a nestěhovali se do měst. Například tady chybí celodenně otevřené dětské hřiště, kde by se nejen děti vyhrály, ale hlavně kde by se sešly maminky, kterým na mateřských dovolených chybí kontakt s okolím. O vybudování tohoto hřiště již jednáme s obecním úřadem, kde nám pan starosta přislíbil pomoc.

Mimo různé úpravy a údržby máme v úmyslu organizovat zájezdy do okolí Kácova, divadel, kina, připravovat s dětmi vystoupení například ke Dni matek, mikulášské a vánoční besídky, pohádkový okruh okolo zámku, různé soutěže, sportovní klání a jiné atrakce.

Byli bychom rádi, abyste naše sdružení nechápali jako něco zbytečného, zatěžujícího, protože tady se nejedná jen o nás, ale také o vás. Je to prostě záležitost nás všech.